a) usługi projektowe, w tym:
  • projekty budynków mieszkalnych (zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych), budynków użyteczności publicznej oraz innych budynków,
  • projekty rozbiórek obiektów budowlanych,
  • projektowanie przyłączy i sieci wody oraz kanalizacji,
  • adaptacja projektów gotowych,
  • projekty przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • ocena stanu technicznego obiektów;
b) nadzór budowlany: kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy i prowadzenie książek obiektów budowlanych;
c) usługi ogólnobudowlane;
d) świadectwa i charakterystyki energetyczne;
e) obsługa formalno-prawna inwestycji;
f) przydomowe oczyszczalnie ścieków: projektowanie i wykonawstwo;
g) kosztorysy i przedmiary.