a) Indywidualne projekty budowlane budynków mieszkalnych, nadbudów i rozbudów obiektów budowlanych wraz z     pełnieniem nadzoru podczas realizacji tych robót,
b) Indywidualne projekty budowlane dotyczące sieci i przyłączy wodociągowych wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień z     PWiK, Urzędem Miasta, a w razie konieczności również z PKP S.A.,
c) Indywidualne projekty budowlane rozbiórek obiektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru podczas realizacji tych     robót,
d) Nadzory nad realizacją termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku,
e) Nadzory nad realizacją budowy przemysłowych obiektów budowlanych w Rybniku i okolicach,
f) Projektowanie i wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków w Rybniku i okolicach oraz pomoc przy uzyskaniu     dotacji z Urzędu Miasta,
g) Opracowanie świadectw i charakterystyk energetycznych,
h) Opracowanie dokumentacji kosztorysowych w programie kosztorysowym,
i) Wykonywanie corocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych firm prowadzących działalność gospodarczą     na terenie Rybnika i okolic,
j) Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania budowy domów jednorodzinnych „od projektu po klucz”,
k) Wykonanie kapitalnych remontów obiektów budowlanych.